Mijn naam is Stefan Droger en op dit moment zit ik in mijn afstudeerjaar op de Toneelacademie Maastricht. Ik ben een maker die een fascinatie heeft voor fysiek theater, ik werk veel vanuit het lichaam in combinatie met mensen uit verschillende kunstdisciplines. Ik heb een grote fascinatie voor verhalen die de werkelijkheid bevragen, vandaar dat ik graag werk vanuit scheppingsverhalen, zoals de griekse mythologie. Voor mij is het theater een ontmoetingsplek waar we samen kunnen kijken naar de wereld om eens heen en kunnen bevragen wat wij zelf willen maken van die werkelijkheid. In mijn werk wil ik proberen om een vraag te formuleren die de basis kan vormen van een gesprek om verandering teweeg te brengen in de wereld om ons heen. Om samen met het publiek in gesprek te gaan over de manier waarop wij mensen met elkaar omgaan en dichter tot elkaar te komen.